نخستین جشنواره بین المللی سلامت و هنر- هیات برگزاری
برگزار کننده جشنواره

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
رئیس جشنواره: جناب آقای دکتر پرویز قزلباش  رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان و رئیس کلان منطقه 6 آمایشی کشور
دبیر جشنواره : جناب آقای دکتر علیرضا زراعتچی 
مسئول کمیته اطلاع رسانی : جناب آقای اسماعیل رحمانی  
دبیر کمیته هنری : جناب آقای مسعود تاران
مسئول کمیته فنی و IT :  
جناب آقای مهندس حمیدرضا عبدالهی
کمیته تدارکات و تشریفات :
جناب آقای رحمان میناخانی و جناب آقای مشهود ابراهیم خانی
مسئول هماهنگی بخش های جشنواره( دبیر بخش دبیران) :
جناب آقای ناصر محمدی
 
نشانی مطلب در وبگاه نخستین جشنواره بین المللی سلامت و هنر:
http://taromh.zums.ac.ir/find.php?item=275.18748.44533.fa
برگشت به اصل مطلب